top of page

ALMA-pristagaren Gus Kuijer besöker Astrid Lindgrens Näs

En gång tänkte jag bli musiklärare. Jag gick på Musikhögskolan i Göteborg och hade några fantastiskt givande år där, och fortsatte läsa litteraturvetenskap och nordiska språk. Musiken och litteraturen har sedan dess varit en ständig följeslagare i mitt liv.

Kärleken till berättande och kommunikation gjorde att jag fasade över till journalistiken. Mina första lärospån gjorde jag på Örebro-Kuriren redan under högstadiet, där en av mina mentorer hette Anders Gerdin, sedermera chefredaktör på Aftonbladet. Därefter fick jag jobb på Dagens Nyheters teater- och kulturredaktion i Stockholm och vikarierade där i långa perioder under några år. Där lärde jag mig mycket om media, mediepolitik och journalistik av den legendariske redaktören, journalisten och författaren Mauritz Edström.

 

Under senare år har jag intresserat mig för strategiskt utvecklingsarbete, inom besöksnäring och stadsutveckling, liksom inom kultur- och museisektorn.

 

År 2022 har jag ett uppdrag:

  • Ledamot av Astrid Lindgrens Världs "advisory board", Programrådet.

  

Tidigare har jag haft följande förtroendeuppdrag:

  • Ledamot i styrelsen för Linköpings universitet 2017-2021 (utsedd av regeringen)

  • Styrelseledamot i Riksförbundet Sveriges Museer

  • Ledamot av Landshövdingens insynsråd i Kalmar län

  • Styrelseledamot i Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning

  • Ledamot i Styrgruppen för tillväxtverkets satsning på destinationsutveckling, Vimmerby med omnejd

  • Styrelseledamot i Sveriges Lokalradio AB, dotterbolag i Sveriges Radio-koncernen

bottom of page