top of page

Destinationsarbete

Att våga satsa på platser i periferin och stärka de som redan är i centrum

Genom arbetet på Astrid Lindgrens Näs kom jag att ägna mycket tid åt att stärka destinationen Vimmerby med omnejd. Jag var i hög grad delaktig i ansökningen och förverkligandet av det projekt som Tillväxtverket tilldelade Vimmerby, en satsning på runt 20 miljoner kronor för att öka attraktionskraften.

 

Mitt mantra i det arbetet var att hävda kulturens roll för samhälls- och stadsutveckling. En liten plats som Vimmerby – med sjunkande befolkningstal – måste hitta sin särart och våga odla den. Genom kultur kan och ska en geografisk plats lyftas och utvecklas till större attraktivitet. I Vimmerbys fall var det egentligen väldigt enkelt, men Astrid Lindgren-turismen var så självklar att många inte såg att även den kunde utvecklas. Att så ändå har skett de senaste åren känner jag mig starkt delaktig i.

 

Jag blev i samma veva (2012) styrelseledamot i Riksförbundet Sveriges Museer. Att landets museer är en stor publikmagnet blev uppenbart för mig. Om museerna och kulturhusen förmår kroka arm med besöksnäringen så finns en enorm och viktig potential för utveckling.

 

Att analysera fram en plats specifika dragningskraft och varumärke är ett spännande arbete. Jag tror mig ha en del av verktygen för att göra det.

Sagt om Kjell Åke av: 

Mikael Ahlerup

bottom of page