top of page

Hela citat är inte bättre - gå inte i Åkessons fålla idag!


I går skrev jag om Åkessons bedrövliga uttalande om invandrare som inte är svenskar och som ""inte passar här". Såväl SvD:s ledarskribenter som folk via min blogg har sagt att citatet var mycket mer nyanserat än så, om man fick se hela. Men ingenting blir bättre av att läsa hela uttalandet:

”Det är klart, att då är det svårt att få jobb. Det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap."

Snarast förstärker citatet att Åkesson – och SD – har en stelbent och icke human syn på människor.

För det första: Åkesson upprepar i citatet återigen det grumliga påståendet att man, för att fungera i Sverige, måste få förutsättningar ”...att bli just svensk.” Men det är en meningslös retorik utan tydlig bottenplatta.

Att ”vara svensk” omfattar nämligen en enormt spretig skara människor. Unga aggressiva nazistiska killar i NMR i Ludvika är ”just svenskar”, trots att de ställer sig helt utanför samhället. Vår milda, tyskfödda ärkebiskop Ante Jackelén är också ”just svensk”, liksom Café Operas VD Abbe Ibrahim, härstammande från Somalia och från början en vanlig diskare på företaget. Indiern Bicky Chakraborty som driver Elite Hotels är också ”just svensk”. Liksom ungerskfödde Sandor Högye som häromåret fick lämna SD när han uppmanade ungdomar att beväpna sig inför ett förestående raskrig och kallade folk från mellanöstern för ”kannibaler och huvudjägare.”

Så att bli ”just svensk” innebär att bli en massa saker. Till exempel att bli fascist. Eller kommunist. Eller humanist. Eller rånare. Eller polis. Att "bli just svensk” omfattar både folk som är födda i Sverige och talar usel svenska, liksom utrikesfödda som talar en excellent svenska.

Detta svepande begrepp utan tydlig betydelse, ”svensk”, använder Åkesson uteslutande för att vidga klyftan mellan människor med nordiskt ursprung och andra. Det är en illa dold hatretorik.

För det andra:

”Man måste få förutsättning att passa in i Sverige.” säger Åkesson och det låter ju fint och trevligt. Men vad är det ”att passa in” i Sverige? Passar de svenskfödda nynazisterna i Ludvika bättre in i Sverige än vad den libanesiskfödde pizzabagaren i Umeå gör?

Åkessons retorik är försåtlig på just denna punkt:

Istället för att tala om att ALLA MÄNNISKOR borde få ökade förutsättningar att passa in i SAMHÄLLET, talar han bara om att INVANDRARE ska få förutsättningar att passa in i SVERIGE.

Vilka förslag SD har för att skapa dessa önskade förutsättningar säger han däremot inte ett knyst om. Tolka det, den som kan.

För det tredje:

”Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.” slår Åkesson fast.

Det är heller inte sant.

Varje invandrare (och infödd) som tar ett nytt jobb vet att han eller hon måste anpassa sig till de regler som finns på den svenska arbetsmarknaden och i respektive företag. Visst krockar gamla erfarenheter med nya krav – jag känner exempelvis en företagare som får problem i verksamheten under en del muslimska högtider, då folk inte kommer till jobbet som de ska (å andra sidan vittnar andra företagare om allas vår förhöjda sjukfrånvaro under OS- och VM-tider, så det kanske jämnar ut sig).

Ingen i hela världen förnekar att problem uppstår när olika sedvänjor och traditioner bryts mot varandra. Men att tro – och inbilla väljarna – att saken löses genom hårt ställda krav och att köra ut folk ur landet är kontraproduktivt för ett progressivt samhälle i utveckling.

Integration måste gå åt två håll.

Det land som tar emot flyktingar och invandrare måste också visa nyfikenhet och respekt för de sedvänjor och traditioner som kommer in, även de som vi vill förändra. Förändring tar tid och är ingen quick fix. Men leder alltid till något starkare och bättre.

Historien visar oss detta. Det vi i dag uppfattar som urgammal svensk kultur med medeltida rötter är i själva verket ofta tysk kultur som fördes till landet under perioden 1250–1400. Men vem tycker idag att Sverige är et land som dignar under den tyska invandringen och som har förlorat sin identitet?

Och betänk att Göteborg under 1600-talet i princip var en holländsk stad, med i stort sett bara holländska invånare. Vem tänker idag att Göteborg är en icke-svensk stad?

Jimmie Åkessons snack handlar bara om att skuldbelägga invandrare. Har någon någon gång hört honom tala varmt om invandringens fördelar eller ens om de människor som ofta gör ett fantastiskt jobb i vårt samhälle?

Nej. Jag tänkte väl det.

Det är därför jag är övertygad om att SD saknar realistiska eller framåtsyftande lösningar på eller reformer kring något av de samhällsproblem vi idag har.

Detta borde vara helt avgörande för den som röstar idag.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page